Priser

Bådforeningen Trekanten råder over 98 bropladser i havnen – Heraf:

4                    pladser 4,50 x 12,00 m

10                  pladser 3,50 x 12,00 m

40                  pladser 3,00 x 10,00 m

4                    pladser 2,60 x 12,00 m

2                    pladser 3,50 x 8,00 m

38                  pladser 2,50 x 8,00 m

Prisliste pr. 1. august 2022

Indskud                                                                                                                     kr. 4000,00

Kontingent aktiv pr. år                                                                                      kr.  1200,00

Ansvarsforsikring                                                                                                 kr.   275,00

Bropladser pr. år                                                       4,50 x 12,00 m      kr. 6500,00

Hvis låneplads                                                           pr. måned                  kr. 1200,00

Broplads pr. år                                                          3,50 x 12,00  m       kr. 6000,00

Hvis låneplads                                                           pr. måned                  kr. 1000,00

Depositum(gælder også ved x store lånepladser)                     kr. 10.000,00

Bropladser pr. år                                                       3,00 x 10,00 m       kr. 4000,00

Hvis låneplads                                                      pr. måned                        kr. 650,00

Depositum                                                                                                           kr. 3000,00

Bropladser                                                              2,60 x 12,00  m           kr. 3000,00

Bropladser                                                              3,50 x 8,00    m            kr. 2900,00

Hvis låneplads                                                           pr. måned                    kr. 450,00

Bropladser                                                               2,50 x 8,00 m              kr. 2500,00

Depositum                                                                                                           kr. 2000,00

Lånepladsleje                                                                 pr. måned               kr. 350,00

Sommerplads på land                                                    pr. måned           kr. 400,00

Skurafgift inklusiv brandforsikring                   pr. år                       kr. 1500,00

Skab i værksted                                                             pr. år                          kr. 500,00

Udeblivelse fra pligtarbejde                            pr. gang(4 timer)        kr. 1000,00

Båd og skur på pladsen og ved broen

uden aftale med bestyrelsen                                           pr. dag              kr. 100,00

Passivt medlemskab

Indskud                                                                                                                    kr. 100,00

Kontingent                                                                     pr. år                            kr. 250,00

Depositum ved låneplads(passiv medlem)                                       kr. 3000,00