Priser

Bådforeningen Trekanten råder over 98 bropladser i havnen – Heraf:

4                    pladser 4,50 x 12,00 m

10                  pladser 3,50 x 12,00 m

40                  pladser 3,00 x 10,00 m

4                    pladser 2,60 x 12,00 m

2                    pladser 3,50 x 8,00 m

38                  pladser 2,50 x 8,00 m

Prisliste pr. 1. april 2021

Indskud                                                                                                                     kr. 4000,00

Kontingent aktiv pr. år                                                                                              kr.   900,00

Ansvarsforsikring                                                                                                      kr.   275,00

Bropladser pr. år                                                            4,50 x 12,00 m                    kr. 6000,00

Hvis låneplads                                                                pr. måned                            kr. 1200,00

Broplads pr. år                                                               3,50 x 12,00  m                   kr. 5400,00

Hvis låneplads                                                                pr. måned                            kr. 1000,00

Depositum(gælder også ved x store lånepladser)                                                      kr. 10.000,00

Bropladser pr. år                                                            3,00 x 10,00 m                    kr. 3400,00

Hvis låneplads                                                                pr. måned                            kr. 600,00

Depositum                                                                                                                 kr. 3000,00

Bropladser                                                                      2,60 x 12,00  m                   kr. 2800,00

Bropladser                                                                      3,50 x 8,00    m                   kr. 2800,00

Hvis låneplads                                                                pr. måned                            kr. 450,00

Bropladser                                                                      2,50 x 8,00 m                      kr. 2200,00

Depositum                                                                                                                 kr. 2000,00

Lånepladsleje                                                                 pr. måned                            kr. 350,00

Sommerplads på land                                                    pr. måned                            kr. 400,00

Skurafgift inklusiv brandforsikring                               pr. år                                    kr. 1200,00

Skab i værksted                                                             pr. år                                   kr. 500,00

Udeblivelse fra pligtarbejde                                           pr. gang(4 timer)                 kr. 500,00

Båd og skur på pladsen og ved broen

uden aftale med bestyrelsen                                           pr. dag                                kr. 100,00

Passivt medlemskab

Indskud                                                                                                                     kr. 100,00

Kontingent                                                                     pr. år                                   kr. 250,00

Depositum ved låneplads(passiv medlem)                                                                kr. 2500,00