Priser

Prisliste

Bådforeningen Trekanten råder over 98 bropladser i havnen

Heraf:

4                    pladser 4,50 x 12,00 m

10                  pladser 3,50 x 12,00 m

40                  pladser 3,00 x 10,00 m

4                    pladser 2,60 x 12,00 m

2                    pladser 3,50 x 8,00 m

38                  pladser 2,50 x 8,00 m

Prisliste pr. oktober 2019

Indskud   Kr. 2.000,00
Kontingent pr. år   Kr. 900,00
Bropladser pr. år 4,50 x 12,00 m Kr. 5.600,00
Hvis låneplads Pr. måned Kr. 850,00
Bropladser pr. år 3,50 x 12,00 m Kr. 5.100,00
Hvis låneplads Pr. måned Kr. 750,00
Depositum(gælder også ved x store Lånepladsen)   Kr. 10.000,00
Bropladser pr. år 3,00 x 10,00 m Kr. 3.200,00
Hvis låneplads Pr. måned Kr. 500,00
Depositum   Kr. 2000,00
Bropladser pr. år 2,60 x 12,00 m Kr. 2.650,00
Bropladser pr. år 3,50 x 8,00 m Kr. 2.650,00
Hvis låneplads Pr. måned Kr. 400,00
Bropladsleje 2,50 x 8,00 Kr. 2050,00
Depositum   Kr. 1.000,00
Lånepladsleje Pr. måned Kr. 300,00
Sommerplads på land Pr. måned Kr. 400,00
Skurafgift inklusiv brandforsikring pr. år   Kr. 1150,00
Udeblivelse fra pligtarbejde Pr. gang Kr. 500,00
 Båd og skur på pladsen og ved broen uden aftale med bestyrelsen  Pr. dag  Kr.100,00
Passivt medlemskab    
Indskud   Kr. 100,00
Kontingent pr. år   Kr. 250,00
Depositum ved lånepladser(passiv medlem)   Kr. 2500,00