Aktivitetsliste

Bestyrelsen har besluttet at afholde følgende arrangement første halv år  af 2022

Påskefrokost

Lørdag den 9. april 2022 klokken 13.00

Pris pr. kuvert kroner 100.00


Ordinær generalforsamling

Søndag den 24. april 2022 klokken 10.00 

Standerhejsning 

Lørdag den 14. maj 2022 klokken 14.00 

Både i vandet transport/søsætning

Første gang søndag den 1. maj 2022 klokken 07.30

Anden gang søndag den 22. maj 2022 klokken 07.30 

Bøgeskovstur i weekenden den 18. & 19. juni 2022 

Afsejling fredag aften eller lørdag morgen 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Ret til ændringer forbeholdes

Bådforeningen Trekanten

Ved Kalvebod Strand
Thomas Koppels Allé 19

2450 København SV

 Til info

 

Oplysninger vedrørende sejlads med fritidsfartøjer og ordensreglement for brug af Københavns Havn, henvises til havnereglement for Københavns havn, Bådforeningen Trekantens vedtægter og reglement samt ApS indgåede lejekontrakt med Københavns havn, som til hver en tid skal overholdes ved brug af vandarealerne.

 

Med venlig hilsen

Bådforeningen Trekanten

Mogens Grønning

 

7