Aktiviteter

Aktiviteter i foråret 2023

Ordinær generalforsamling

Søndag den 26. marts 2023 klokken 10.00

Standerhejsning

Lørdag den 6. maj 2023 klokken 14.00

Både i vandet transport/søsætning

Første gang lørdag den 29. april 2023 klokken 07.30

Anden gang søndag den 21. maj 2023 klokken 07.30

Bøgeskovstur

I weekenden den 10./11. juni 2023

Sankt Hans Fest/Midsommerfest

Lørdag den 24. juni 2023 klokken 14.00

Ret til ændringer forbeholdes

Vedrørende søsætning venligst informer bestyrelsen så hurtigt som muligt, hvornår du kan tænke dig, at få din båd i vandet.