Aktivitetsliste

Bestyrelsen har besluttet at afholde følgende arrangement 

i  2019

Sankt Hans Fest/Midsommer Fest 

Lørdag den 22. juni 2019 klokken 14.00 

Menu: ??? . Musik??

Ret til ændringer forbeholdes.

Bestyrelsen

,