Aktivitetsliste

Bestyrelsen har besluttet at afholde følgende arrangement andet halv år  af 2021

Bådforeningen Trekanten

Ved Kalvebod Strand

Thomas Koppels Allé 19

2450 København SV

Kære medlemmer

Bøgeskovstur i weekenden den 27. 28. og 29. august 2021

En kreds af medlemmer i Bådforeningen Trekanten kunne tænke sig endnu en fælles tur i ovennævnte weekend alle medlemmer af klubber og foreninger i havnen til en fælles weekendtur til Bøgeskoven på Stevns.

Lørdag aften er der fællesspisning – grillstegning af bøffer, pølser m. m.

Tilmelding til arrangementet er nødvendigt af hensyn til indkøb med mere!!!

I tidligere år har der været arrangeret fælles afsejling fredag eftermiddag klokken 18.00, såfremt der er ønske om dette, kan det aftales ved eventuelt at melde ind til formand/formand for festudvalget Thomas Gudmand-Høyer

Tilmelding skal ske på mail senest onsdag den 25. august 2021 klokken 16.00:

mail: Flemming Hansen – hansen.fleming5@gmail.com

Thomas Gudmand-Høyer – thomasguh@yahoo.com

Bådforeningen Trekanten – trekanten1916@live.dk

Med venlig hilsen

Bådforeningen Trekanten

Bestyrelsen

 Til info

Oplysninger vedrørende sejlads med fritidsfartøjer og ordensreglement for brug af Københavns Havn, henvises til havnereglement for Københavns havn, Bådforeningen Trekantens vedtægter og reglement samt ApS indgåede lejekontrakt med Københavns havn, som til hver en tid skal overholdes ved brug af vandarealerne.