Aktivitetsliste

Bestyrelsen har besluttet at afholde følgende arrangement i

2018

 

Standerhejsning 

Lørdag den 12. maj 20178 klokken 14.00

 

Både i vandet transport/søsætning

Første gang lørdag den 12. maj 2018 klokken 07.30

Anden gang lørdag den 26. maj 2018 klokken 07.30

 

Sankt Hans Fest/Midsommer Fest 

Lørdag den 23. juni 2018 klokken 14.00 

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen