Aktiviteter

Aktiviteter i foråret 2023

Bøgeskovstur

I weekenden den 9.10. og 11. juni 2023

Sankt Hans Fest/Midsommerfest

Lørdag den 24. juni 2023 klokken 14.00

Pligtarbejde søndag den 10. september 2023

fra kl. 09.00 til kl. 13.00

Alle aktive som passive er velkomne til at deltage. Der indkaldes et givet antal aktive medlemmer til det givne pligtarbejde. For dem der indkaldes gælder, at der er pligt til fremmøde, hvis man ikke kommer eller vi ikke får afbud fra det aktive medlem koster det en afgift på kr. 1000,00 pr. pligtarbejde.

Indkaldelse af aktive medlemmer sker minimum 14. dage før datoen for afholdesen af pligtarbejdet.

Foreningen byder efterpligtarbejdet på en let frokost for deltagerne.  

Ret til ændringer forbeholdes!