Home

logo

Bådforeningen Trekanten
Thomas Koppels Alle 19
2450 København SV

Bådforeningen råder over følgende pladser:

4 store pladser 4 x 12 meter
45 store pladser 3 x 12 meter
36 små pladser 2,5 x 8 meter

Al henvendelse vedrørende bropladser skal ske til

bestyrelsen